O společnosti

Prezident T. G. Masaryk ve své pracovně. © ÚTGM

V roce 1932 první československý prezident T. G. Masaryk založil ústav T. G. Masaryka. Jeho úkolem byla péče o prezidentův archiv, knihovnu, dílo i myšlenkový odkaz. Přestože ne vždy vzhledem k politickým okolnostem měl ústav možnost svou činnost rozvíjet, stále se snaží pracovat v intencích svého zakladatele.