„Opravdová láska k národu je věc velmi krásná; u slušného a čestného člověka se rozumí sama sebou; proto se o ní mnoho nemluví, tak jako slušný muž nevytrubuje do světa svou lásku k ženě a rodině. Pravá láska chrání, přináší oběti – a hlavně pracuje. Musíme milovat svůj národ pozitivně, ale nemusíme proto nenávidět národy jiné. Pravá láska se nedokazuje nenávistí, ale jen láskou.“

T. G. Masaryk

 

Aktuality


Pozvánka na Svět knihy Praha a představení projektu vydávání korespondence T. G. Masaryka 

U příležitosti završení dlouholetého projektu vydávání dopisů mezi T. G. Masarykem a spisovatelem J. S. Macharem bude představena celá ediční řada Korespondence TGM. Prezentace bude spojená s debatou o smyslu edičního zpřístupňování těchto dokumentů.

24. května 16:00, PEN klubovna Jiřího Gruši | Korespondence TGM
Jarní přednáškové podvečery s Masarykovou společnostíPozvánka na tradiční přednáškové podvečery – jaro 2024

Masarykova společnost si vás dovoluje pozvat na tradiční jarní přednáškové a diskusní podvečery.

25. dubna 2024 | Kontakty a spolupráce T. G. Masaryka s německou intelektuální elitou prostřednictvím vzájemné korespondence
Přednáší: PhDr. Jana Malínská, Ph.D.

23. května 2024 | Příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918
Přednáší: PhDr. Jakub Doležal
PF 2024PF 2024

Přejeme vám mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc a hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2024.
Digitální plnotextová databáze Masarykových spisůSpisy TGM online – plnotextová databáze Masarykových spisů

Digitální plnotextová databáze Masarykových spisů je dokončena a přístupná na stránce masaryk.mua.cas.cz.

Unikátní Knihovnu T. G. Masaryka dne 27. června 2023 slavnostně otevřel prezident republiky Petr Pavel společně s předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou.Návštěva prezidenta republiky Petra Pavla v MÚA AV ČR

Dne 27. června 2023 slavnostně otevřel veřejnosti prezident republiky Petr Pavel Knihovnu T. G. Masaryka. Stalo se tak 91 let od založení Ústavu T. G. Masaryka, kterému „prezident osvoboditel“ v roce 1932 věnoval svoji rozsáhlou osobní knihovnu a archiv, a současně finančně zajistil jeho existenci. Turbulentní 20. století však péči o knihovnu a archiv zakladatele novodobé české státnosti nepřálo. Ústav byl nacisty a později komunisty opakovaně rušen, knihovna byla rozdělena mezi několik institucí a archiv přísně skryt před veřejností i většinou historiků.