„Opravdová láska k národu je věc velmi krásná; u slušného a čestného člověka se rozumí sama sebou; proto se o ní mnoho nemluví, tak jako slušný muž nevytrubuje do světa svou lásku k ženě a rodině. Pravá láska chrání, přináší oběti – a hlavně pracuje. Musíme milovat svůj národ pozitivně, ale nemusíme proto nenávidět národy jiné. Pravá láska se nedokazuje nenávistí, ale jen láskou.“

T. G. Masaryk

 

Aktuality


Navždy odešel PhDr. Josef Zumr, CSc., dlouholetý člen správní rady ÚTGM

Dne 2. července 2024 navždy odešel PhDr. Josef Zumr, CSc., dlouholetý člen správní rady ÚTGM, jenž se velkou měrou zasloužil o obnovení ústavu na počátku 90. let minulého století. Až do posledních dnů svého života se aktivně zapojoval do práce správní rady. 

Exkurze v knihovně ÚTGM 

Dne 29. května 2024 se uskutečnila exkurze pro skupina žáků ze ZŠ v Radotíně. Knihovnou ÚTGM je provedla a s prací ústavu seznámila vedoucí knihovního oddělení Lenka Wagnerová.

Podívejte se, jak exkurze probíhala.

V květnu proběhl veletrh Svět knihy Praha a představení projektu vydávání korespondence T. G. Masaryka 

Dne 24. května proběhla prezentace ediční řady Korespondence TGM. Diskuse se účastnili Vratislav Doubek, Dagmar Hájková, Helena Kokešová Petr Kotyk a Magdaléna Pokorná.

Ohlédněte se s námi, jak prezentace probíhala.Jarní přednáškové podvečery s Masarykovou společnostíPozvánka na tradiční přednáškové podvečery – jaro 2024

Masarykova společnost si vás dovoluje pozvat na tradiční jarní přednáškové a diskusní podvečery.

25. dubna 2024 | Kontakty a spolupráce T. G. Masaryka s německou intelektuální elitou prostřednictvím vzájemné korespondence
Přednáší: PhDr. Jana Malínská, Ph.D.

23. května 2024 | Příběh českých korunovačních klenotů po roce 1918
Přednáší: PhDr. Jakub DoležalPF 2024PF 2024

Přejeme vám mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc a hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2024.
Digitální plnotextová databáze Masarykových spisůSpisy TGM online – plnotextová databáze Masarykových spisů

Digitální plnotextová databáze Masarykových spisů je dokončena a přístupná na stránce masaryk.mua.cas.cz.

Unikátní Knihovnu T. G. Masaryka dne 27. června 2023 slavnostně otevřel prezident republiky Petr Pavel společně s předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou.Návštěva prezidenta republiky Petra Pavla v MÚA AV ČR

Dne 27. června 2023 slavnostně otevřel veřejnosti prezident republiky Petr Pavel Knihovnu T. G. Masaryka. Stalo se tak 91 let od založení Ústavu T. G. Masaryka, kterému „prezident osvoboditel“ v roce 1932 věnoval svoji rozsáhlou osobní knihovnu a archiv, a současně finančně zajistil jeho existenci. Turbulentní 20. století však péči o knihovnu a archiv zakladatele novodobé české státnosti nepřálo. Ústav byl nacisty a později komunisty opakovaně rušen, knihovna byla rozdělena mezi několik institucí a archiv přísně skryt před veřejností i většinou historiků.