Korespondence

Dopis amerického prezidenta Woodrowa Wilsona T. G. Masarykovi z 21. října 1918 © ÚTGM
Dopis amerického prezidenta Woodrowa Wilsona T. G. Masarykovi z 21. října 1918 © ÚTGM

Tomáš Garrigue Masaryk za svůj život poslal a přijal tisíce dopisů a většinu z nich si uschoval. Například z jen doby první světové války, kdy pobýval v Itálii, Švýcarsku, Anglii, Francii, Rusku, Japonsku i Spojených státech, se jich dochovaly stovky. Ani poté, co se Masaryk stal prezidentem, se neoprostil od svého zvyku psaní dopisů. Úřední korespondenci sice již vyřizovali a koncipovali úředníci prezidentské kanceláře, ale Masaryk stále psal soukromé listy a jeho poznámky a úpravy nalézáme i v úředních dopisech.

V samotném archivu můžeme nalézt stovky dopisů adresovaných T. G. Masarykovi. Jsou podepsány jmény známých a slavných osobností i naprosto neznámými lidmi. Masaryk si psal se vzdělanci, filozofy, politiky, literáty, žurnalisty…  K významným patří korespondence s rakouskými filozofy Franzem Brentanem a Edmundem Husserlem, profesorem vídeňské univerzity a lékařem Eduardem Albertem, žurnalistou Heinrichem Kannerem, skotským historikem R. W. Seton-Watsonem, francouzským historikem Ernestem Denisem, ruským spisovatelem L. N. Tolstým či americkým průmyslníkem Richardem Cranem a prezidentem Woodrovem Wilsonem. Z českých osobností můžeme jmenovat politiky Karla Kramáře, Josefa Kaizla, Edvarda Beneše, spisovatele Jana Herbena, J. S. Machara, Leandra Čecha a další. Bohatá korespondence přibližuje Masarykovo cílené budování korespondenčních sítí a způsoby komunikačních strategií.

 

Obálky - Korespondence

 

Od roku 2001 se systematicky zpřístupňuje Masarykova korespondence v samostatné ediční řadě. Dosud bylo vydáno celkem sedmnáct svazků. Rozkrývají pletivo kontaktů, které Masaryk navazoval, udržoval i ztrácel, ukazuje, kteří lidé jej oslovovali a pro koho představoval zajímavou osobnost. Masarykova korespondence je výjimečným pramenem. Její poznání nám neustále zpřesňuje, doplňuje či upravuje náš pohled na minulost.

Více na https://www.mua.cas.cz/cs/publikace/korespondence-tgm