Ediční řady TGM

Ústav T. G. Masaryka se podílí na přípravě a vydávání knih reflektujících život a dobu T. G. Masaryka. Mezi profilující řady patří Spisy T. G. Masaryka a Korespondence TGM.

 

Spisy
Korespondence